Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

Prebiehajúce VO

Aktuálne výzvy

Spoločnosť Visions Consulting, s.r.o. ponúka špecializované poradenské služby v oblasti verejných financií, najmä v oblasti verejného obstarávania, financovania rozvojových projektov z verejných zdrojov a riadenia projektov. V spolupráci s parntermi tiež poskytuje služby v oblasti rozvoja ľudských zdrojov, a to ako služby vzdelávacie, tak aj organizačné a poradenské. Spoločnosť Visions Consulting, s.r.o. preukázala svoje skúsenosti v poskytovaní odborných poradenských služieb v sektore verejnom i súkromnom pri zabezpečení procesu verejného obstarávania, prípravy žiadostí o nenávratný finančný príspevok (grant), pri riadení a publicite projektov financovaných v rámci grantov nielen pri investičných projektoch v oblasti investícií do infraštruktúry, investícií do výrobných a výskumných kapacít, ale i pri mäkkých projektoch v oblasti výskumu, vývoja, rozvoja ľudských zdrojov a podobne.

Viac informácií o realizovaných projektoch nájdete v časti Referencie – Ukončené zákazky. Práve prebiehajúce verejné obstarávania, ktorých proces je riadený našimi konzultantami nájdete v časti Referencie - Prebiehajúce VO. Podrobné informácie o ponúkaných službách sú uvedené v časti Služby. Aktuálne informácie a novinky v spoločnosti Visions, s.r.o. vrátane informácií o voľných pracovných pozíciách nájdete v Aktualitách. Pokiaľ potebujete telefonické, e-mailové či fakturačné kontakty a údaje, nájdete ich v Kontaktoch.

Podpora Smart riešení pre samosprávu a štátnu správu

Viac informácií nájdete na webovej stránke: www.vicepremier.gov.sk alebo Aktuality → Aktuálne výzvy → Moderné technológie.


V prípade záujmu alebo otázok nás neváhajte kontaktovať!

čítať viac

Informačný systém pre nevidiacich a slabozrakých

14- 3- 2019 10-55-04Názov projektu: Informačný systém pre nevidiacich a slabozrakých
ITMS2014+ kód projektu: 312041P213
Typ projektu: dopytovo-orientovaný projekt

čítať viac

Kontaktné informácie

Visions Consulting, s.r.o.

Štefánikova 23 (Apollo)

917 01 Trnava

Slovenská republika

WEB: www.visions.cc

E-mail: info@visions.cc