Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-verejne-obstaravanie

Služby

Verejné obstarávanie

V oblasti verejného obstarávania poskytujeme odborné poradenské služby, týkajúce sa postupov podľa zákona č. 343/2015 Z.z. v aktuálnom znení (Zákon o verejnom obstaravaní) a podľa súvisiacich predpisov Slovenskej republiky a Európskej únie. Prostredníctvom konzultantov s odbornou spôsobilosťou na základe potrieb verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa doporučíme postupy zadávania zákaziek, spracujeme kompletnú dokumentáciu procesu verejného obstarávania a v prípade potreby zabezpečíme realizáciu e-aukcie certifikovaným systémom. Proces verejného obstarávania zabezpečujeme ako klasickým spôsobom – v tlačenej podobe, tak aj elektronicky v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z.z. o komunikácii elektronickými prostriedkami.


Služby v oblasti verejného obstarávania poskytujeme aj uchádzačom a záujemcom v procese verejného obstarávania. Ide najmä o analýzu obchodných príležitostí v oblasti zákaziek, financovaných z verejných zdrojov, analýzu konktérnych oznámení vo vestníku verejného obstarávania, konzultácie pri príprave ponuky, žiadosti o účasť, či pri požiadavkách na nápravné opatrenia.