Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-projekty-riadenia

Služby

Projektové riadenie, monitoring a publicita

Dôležitým komponentom úspešnej realizácie každého projektu je schopný, pripravený a kompetentný riadiaci tím. Naši konzultanti sa stávajú súčasťou riadiacich tímov pri realizácii projektov u našich klientov a vhodne dopĺňajú kompetencie a znalosti vlastného manažmentu klienta o špecialistov, schopných riadiť agendu smerom k poskytovateľom fiancovania (pri projektoch podporených zo zdrojov rozvojovej pomoci), či k zamestnancom pri projektoch, vyžadujúcich vytvorenie špecifických motivačných podmienok. Súčasťou ponúkaných služieb je publicita projektu, teda jeho prezentácia a odkomunikovanie voči verejnosti, zamestnancom, účastníkom projektu, prípadne voči obchodným partnerom klienta.