Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-referencie

Referencie

Verejné obstarávanie na predmet zákazky "Peletovacia linka"

Názov a sídlo odberateľa: Rupos, s.r.o., Ružindol 448, 919 61 Ružindol

Predmet zmluvy: Činnosti v oblasti verejného obstarávania vzťahujúce sa na zadanie zákazky na tovar postupom zadávania podprahových zákaziek na predmet zákazky „Peletovacia linka s príslušenstvom na výrobu vykurovacích peliet a granulovaného krmiva vo forme peliet“.

čítať viac

Verejné obstarávanie na predmet zákazky "Sušiace zariadenie s príslušenstvom"

Názov a sídlo odberateľa: Rupos, s.r.o., Ružindol 448, 919 61 Ružindol

Predmet zmluvy: Činnosti v oblasti verejného obstarávania vzťahujúce sa na zadanie zákazky na tovar postupom zadávania podprahových zákaziek na predmet zákazky „Sušiace zariadenie s príslušenstvom“.

čítať viac

Verejné obstarávanie na predmet zákazky "Dopravná infraštruktúra"

Názov a sídlo odberateľa: Obec Majcichov, 919 22, Majcichov 606

Predmet zmluvy: Činnosti v oblasti verejného obstarávania vzťahujúce sa na zadanie zákazky na práce postupom zadávania podprahových zákaziek na predmet zákazky „Dopravná infraštruktúra - stavebné úpravy: Oprava rigolov a odvodnenie miestnych komunikácií a oprava krytu miestnych komunikácií v obci Majcichov“.

čítať viac

Verejné obstarávanie na predmet zákazky "Modernizácia osvetlenia MŠ a ZŠ v Senci"

Názov a sídlo odberateľa: Mesto Senec, Mierové námestie 8, 903 01 Senec

Predmet zmluvy: Činnosti v oblasti verejného obstarávania vzťahujúce sa na zadanie zákazky na práce postupom zadávania podlimitných zákaziek na predmet zákazky „Modernizácia osvetlenia MŠ a ZŠ v Senci“.

čítať viac

Verejné obstarávanie na predmet zákazky "Stavebný dozor pre rozšírenie kanalizácie"

Názov a sídlo odberateľa: Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo

Predmet zmluvy: Činnosti v oblasti verejného obstarávania vzťahujúce sa na zadanie zákazky na služby postupom zadávania nadlimitných zákaziek na predmet zákazky „Stavebný dozor pre rozšírenie kanalizácie, stoky D,E,F,G,H,J v Hurbanove“.

čítať viac

Verejné obstarávanie na predmet zákazky "Revitalizácia centrálnej zóny obce Gerlachov"

Názov a sídlo odberateľa: Obec Gerlachov, Hlavná 110, 059 42 Gerlachov

Predmet zmluvy: Činnosti v oblasti verejného obstarávania vzťahujúce sa na zadanie zákazky na práce na predmet zákazky „Revitalizácia centrálnej zóny obce Gerlachov“.

čítať viac

Verejné obstarávanie na predmet zákazky "Cestná sieť Panské diely - 1. etapa"

Názov a sídlo odberateľa: Obec Jaslovské Bohunice, Nám. sv. Michala 36/10A, 919 30 Jaslovské Bohunice

Predmet zmluvy: Činnosti v oblasti verejného obstarávania vzťahujúce sa na zadanie zákazky na práce na predmet zákazky „Cestná sieť Panské diely - 1. etapa“.

čítať viac