Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-referencie

Referencie

Verejné obstarávanie na predmet zákazky "Služby súvisiace s odvozom a likvidáciou odpadu"

Názov a sídlo odberateľa: Obec Madunice, P. O. Hviezdoslava 8/368, 922 42 Madunice

Predmet zmluvy: Činnosti v oblasti verejného obstarávania vzťahujúce sa na zadanie zákazky na služby postupom zadávania nadlimitných zákaziek na predmet zákazky „Služby súvisiace s odvozom a likvidáciou odpadu“.

čítať viac

Verejné obstarávanie na predmet zákazky "Komplexná modernizácia ambulantnej zdravotnej starostlivosti"

Názov a sídlo odberateľa: Nemocnice a polikliniky, n.o., Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava

Predmet zmluvy: Činnosti v oblasti verejného obstarávania vzťahujúce sa na zadanie zákazky na tovary(v kombinácii s minoritnými plneniami na práce a služby) postupom zadávania nadlimitných zákaziek na predmet zákazky „Komplexná modernizácia ambulantnej zdravotnej starostlivosti zameraná na liečbu ochorení skupiny 5 v nemocnici Rimavská Sobota“.

čítať viac

Verejné obstarávanie na predmet zákazky "Skvalitnenie a dobudovanie systému digitalizácie Geofondu a Ústrednej geologickej knižnice SR"

Názov a sídlo odberateľa: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava

Predmet zmluvy: Činnosti v oblasti verejného obstarávania vzťahujúce sa na zadanie zákazky na služby postupom zadávania nadlimitných zákaziek na predmet zákazky „Skvalitnenie a dobudovanie systému digitalizácie kultúrneho, vedeckého a intelektuálneho dedičstva a sprístupňovanie digitálneho obsahu Geofondu a Ústrednej geologickej knižnice Slovenskej republiky“.

čítať viac

Verejné obstarávanie na predmet zákazky "Zabezpečenie zmluvného výskumu"

Názov a sídlo odberateľa: EDICO SK, a.s. Matúšova 12, 811 04 Bratislava

Predmet zmluvy: Činnosti v oblasti verejného obstarávania vzťahujúce sa na zadanie zákazky na služby postupom zadávania podprahových zákaziek na predmet zákazky „Zabezpečenie zmluvného výskumu“.

čítať viac

Verejné obstarávanie na predmet zákazky "Kamerový systém"

Názov a sídlo odberateľa: Obec Veľké Kostoľany, M. R. Štefánika 800/1, 922 07 Veľké Kostoľany

Predmet zmluvy: Činnosti v oblasti verejného obstarávania vzťahujúce sa na zadanie zákazky na tovary postupom zadávania zákaziek podľa §9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z.z. na predmet zákazky „Kamerový systém“.

čítať viac

Verejné obstarávanie na predmet zákazky "Komunálne vozidlo s príslušenstvom"

Názov a sídlo odberateľa: Obec Zavar, Viktorínova 14, 919 26 Zavar

Predmet zmluvy: Činnosti v oblasti verejného obstarávania vzťahujúce sa na zadanie zákazky na tovary postupom zadávania podlimitných zákaziek na predmet zákazky „Komunálne vozidlo s príslušenstvom“.

čítať viac

Verejné obstarávanie na predmet zákazky "Rekonštrukcia miestnych komunikácií"

Názov a sídlo odberateľa: Obec Trakovice, Obecný úrad 38, 919 33 Trakovice

Predmet zmluvy: Činnosti v oblasti verejného obstarávania vzťahujúce sa na zadanie zákazky na práce postupom zadávania podprahových zákaziek na predmet zákazky „Rekonštrukcia miestnych komunikácií“.

čítať viac

Verejné obstarávanie na predmet zákazky "Nová obytná zóna Topoľové II"

Názov a sídlo odberateľa: Obec Veľké Orvište, Hlavná 17, 922 01 Veľké Orvište

Predmet zmluvy: Činnosti v oblasti verejného obstarávania vzťahujúce sa na zadanie zákazky na práce postupom zadávania podlimitných zákaziek na predmet zákazky „Nová obytná zóna Topoľové II“.

čítať viac

Verejné obstarávanie na predmet zákazky "Rekonštrukcia verejného osvetlenia"

Názov a sídlo odberateľa: Obec Madunice, P. O. Hviezdoslava 8/368, 922 42 Madunice

Predmet zmluvy: Činnosti v oblasti verejného obstarávania vzťahujúce sa na zadanie zákazky postupom zadávania zákaziek s nízkou hodnotou na predmet zákazky „Rekonštrukcia verejného osvetlenia“.

čítať viac

Verejné obstarávanie na predmet zákazky "Rekonštrukcia námestia"

Názov a sídlo odberateľa: Obec Madunice, P. O. Hviezdoslava 8/368, 922 42 Madunice

Predmet zmluvy: Činnosti v oblasti verejného obstarávania vzťahujúce sa na zadanie zákazky na práce postupom zadávania podprahových zákaziek na predmet zákazky „Rekonštrukcia námestia na ul. A. S. Puškina, Madunice“.

čítať viac