Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-referencie

Referencie

Poskytovanie poradenských služieb pre Ministerstvo kultúry SR

Názov a sídlo odberateľa: Ministerstvo kultúry SR, Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava

Predmet zmluvy: Poskytovanie konzultačných, poradenských a realizačných služieb na základe objednávok.

 

Popis predmetu zmluvy:

  • poradenstvo pri realizácii verejného obstarávania
  • poradenstvo pri optimalizácii a implementácii procesov verejného obstarávania

 

Termín splnenia zmluvy: marec 2013trvá

Predpokladaná hodnota všetkých zákaziek:   EUR bez DPH

Konečná hodnota všetkých zákaziek:  EUR s DPH (EUR bez DPH)