Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-referencie

Referencie

Verejné obstarávanie na predmet zákazky "Rekonštrukcia miestnej komunikácie k lokalite "Dolinky", Zvončín"

Názov a sídlo odberateľa: Obec Zvončín, Obecný úrad 82, 919 01 Zvončín

Predmet zmluvy: Činnosti v oblasti verejného obstarávania vzťahujúce sa na zadanie zákazky na služby postupom zadávania podlimitných zákaziek na predmet zákazky "Rekonštrukcia miestnej komunikácie k lokalite "Dolinky", Zvončín".

 

Popis predmetu zmluvy:

  • realizácia verejného obstarávania

 

Termín splnenia zmluvy: 14.10.2014

Predpokladaná hodnota zákazky: 252.562,94 EUR bez DPH

Konečná hodnota zákazky: 228.001,58 EUR s DPH (190.001,32 EUR bez DPH)