Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-referencie

Referencie

Verejné obstarávanie na predmet zákazky "Zefektívnenie triedeného zberu v obci Bojná"

Názov a sídlo odberateľa: Obec Bojná, Obecný úrad 201, 956 01 Bojná

Predmet zmluvy: Činnosti v oblasti verejného obstarávania vzťahujúce sa na zadanie zákazky na služby postupom zadávania podlimitných zákaziek na predmet zákazky "Zefektívnenie triedeného zberu v obci Bojná"

 

Popis predmetu zmluvy:

  • realizácia verejného obstarávania

 

Termín splnenia zmluvy: 29.8.2014

Predpokladaná hodnota zákazky: 180.000 EUR bez DPH

Konečná hodnota zákazky: 198.000 EUR s DPH (165.000 EUR bez DPH)