Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-referencie

Referencie

Komplexná optimalizácia procesov verejného obstarávania

Názov a sídlo odberateľa: Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 03 Bratislava

Predmet zmluvy: Poskytovanie služieb komplexnej optimalizácie procesov verejného obstarávania na základe čiastkových objednávok.

 

Popis predmetu zmluvy:

  • Analýza a reštrukturalizácia procesov verejného obstarávania,
  • Návrh optimalizácie procesov a implementácia procesov verejného obstarávania,
  • Realizácia verejného obstarávania (zadávanie zákaziek),
  • Konzultácie vo verejnom obstarávaní.

 

Termín splnenia zmluvy: december 2014

Počet zákaziek realizovaných na základe rámcovej zmluvy: XX

Predpokladaná hodnota všetkých zákaziek: XXX EUR bez DPH

Konečná hodnota všetkých zákaziek: XXX EUR s DPH (XXX EUR bez DPH)