Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-referencie

Referencie

Verejné obstarávanie na predmet zákazky "Rekonštrukcia základnej školy"

Názov a sídlo odberateľa: Obec Ružindol, Ružindol č. 130, 919 61 Ružindol

Predmet zmluvy: Zadanie zákazky na stavebné práce postupom zadávania podlimitných zákaziek na predmet zákazky „Rekonštrukcia základnej školy“, vedúce k uzavretiu zmluvy o dielo postupmi podľa zákona o verejnom obstarávaní.

čítať viac

Komplexná optimalizácia procesov verejného obstarávania

Názov a sídlo odberateľa: Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 03 Bratislava

Predmet zmluvy: Poskytovanie služieb komplexnej optimalizácie procesov verejného obstarávania na základe čiastkových objednávok.

čítať viac

Verejné obstarávanie na predmet zákazky "Rekonštrukcia komunikácie ul. Drobná"

Názov a sídlo odberateľa: Obec Hrnčiarovce, Farská 37, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou

Predmet zmluvy: Zadanie zákazky na stavebné práce postupom zadávania podprahových zákaziek na predmet zákazky „Rekonštrukcia komunikácie ul. Drobná“, vedúce k uzavretiu zmluvy o dielo postupmi podľa zákona o verejnom obstarávaní.

čítať viac

Verejné obstarávanie na predmet zákazky "Zefektívnenie triedeného zberu v obci Bojná"

Názov a sídlo odberateľa: Obec Bojná, Obecný úrad 201, 956 01 Bojná

Predmet zmluvy: Činnosti v oblasti verejného obstarávania vzťahujúce sa na zadanie zákazky na služby postupom zadávania podlimitných zákaziek na predmet zákazky "Zefektívnenie triedeného zberu v obci Bojná"

čítať viac

Poskytovanie poradenských služieb pre Ministerstvo kultúry SR

Názov a sídlo odberateľa: Ministerstvo kultúry SR, Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava

Predmet zmluvy: Poskytovanie konzultačných, poradenských a realizačných služieb na základe objednávok.

čítať viac

Verejné obstarávanie na predmet zákazky "Úprava verejných plôch - parkovisko"

Názov a sídlo odberateľa: Obec Hrnčiarovce nad Parnou, Farská 37, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou

Predmet zmluvy: Činnosti v oblasti verejného obstarávania vzťahujúce sa na zadanie zákazky na práce postupom zadávania podlimitných zákaziek na predmet zákazky "Úprava verejných plôch - parkovisko"

čítať viac

Verejné obstarávanie na predmet zákazky "Rekonštrukcia miestnej komunikácie k lokalite "Dolinky", Zvončín"

Názov a sídlo odberateľa: Obec Zvončín, Obecný úrad 82, 919 01 Zvončín

Predmet zmluvy: Činnosti v oblasti verejného obstarávania vzťahujúce sa na zadanie zákazky na služby postupom zadávania podlimitných zákaziek na predmet zákazky "Rekonštrukcia miestnej komunikácie k lokalite "Dolinky", Zvončín".

čítať viac

Verejné obstarávanie na predmet zákazky "Obhospodarovanie, správa a pestovanie ihličnatých lesov"

Názov a sídlo odberateľa: Združenie pre podporu obnoviteľných zdrojov energie, o.z. Balkán 505/8, 960 01 Zvolen

Predmet zmluvy: Činnosti v oblasti verejného obstarávania vzťahujúce sa na zadanie zákazky postupom zadávania podlimitných zákaziek na predmet zákazky „Obhospodarovanie, správa a pestovanie ihličnatých lesov s prihliadnutím na aplikáciu postupov blízkych prírode“.

čítať viac

Verejné obstarávanie na predmet zákazky "Obhospodarovanie, správa a pestovanie zmiešaných lesov"

Názov a sídlo odberateľa: Združenie pre podporu obnoviteľných zdrojov energie, o.z. Balkán 505/8, 960 01 Zvolen

Predmet zmluvy: Činnosti v oblasti verejného obstarávania vzťahujúce sa na zadanie zákazky postupom zadávania podlimitných zákaziek na predmet zákazky „Obhospodarovanie, správa a pestovanie zmiešaných lesov s prihliadnutím na aplikáciu postupov blízkych prírode“.

čítať viac

Verejné obstarávanie na predmet zákazky "Kanalizácia - 3. etapa"

Názov a sídlo odberateľa: Obec Trakovice, Obecný úrad Trakovice č. 38, 919 33 Trakovice

Predmet zmluvy: Činnosti v oblasti verejného obstarávania vzťahujúce sa na zadanie zákazky na práce postupom zadávania podlimitných zákaziek na predmet zákazky „Kanalizácia - 3. etapa“.

čítať viac