Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-referencie

Referencie

Štúdia realizovateľnosti projektu na zosúladenie skutočných druhov pozemkov s evidenciou katastra nehnuteľností

Názov a sídlo odberateľa: Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava

Predmet zmluvy: Vypracovanie "Štúdie realizovateľnosti projektu na zosúladenie skutočných druhov pozemkov s evidenciou katastra nehnuteľností".

čítať viac