Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-referencie

Referencie

Vzdelávacie služby v rámci projektu „Zvýšenie kvality poskytovaných služieb prostredníctvom programu vzdelávania zamestnancov Sanatória Dr. Guhra, n. o.“

Názov a sídlo odberateľa: Sanatórium Dr. Guhra, n. o.

Predmet zmluvy: Poskytovanie vzdelávacích služieb v rámci projektu „Zvýšenie kvality poskytovaných služieb prostredníctvom programu vzdelávania zamestnancov Sanatória Dr. Guhra, n. o.“.

 

Popis predmetu zmluvy:

Poskytovanie vzdelávacích služieb v oblastiach: manažment, riadenie procesov a organizačného rozvoja, manažérsky kontroling, marketing, efektívna komunikácia, tímová práca, riadenie ľudských zdrojov, personalistika a motivačný systém, stratégia a verejná politika, počítačové zručnosti, cudzie jazyky.

E-learningové vzdelávanie v oblasti počítačových zručností, e-learningové vzdelávanie v oblasti nákladového kontrolingu.

Termín splnenia zmluvy: 31.1.2013