Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-referencie

Referencie

Vzdelávacie služby v rámci projektu "Ďalší rozvoj ľudských zdrojov a profesionalizácia poskytovaných služieb"

Názov a sídlo odberateľa: Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.

Predmet zmluvy: Poskytovanie vzdelávacích služieb v rámci projektu „Ďalší rozvoj ľudských zdrojov a profesionalizácia poskytovaných služieb“.

 

Popis predmetu zmluvy:

Poskytovanie vzdelávacích služieb v oblastiach: Manažérske zručnosti, Motivácia a vedenie zamestnancov, Odborné manažérske vzdelávanie v oblasti procesného riadenia, Odborné manažérske vzdelávanie v oblasti kontrolingu a riadenia výkonnosti, Procesné riadenie pre výkonného pracovníka, Kontroling a riadenie pre výkonného pracovníka, Školenia v procese zavádzania kontrolingových systémov, Školenie zavedenie softvéru pre podporu vzdelávania, Školenie Riadenie rizík a bezpečnosť pacienta, Kurzy cudzieho jazyka, Školenia PC zručností, Špecializované odborné vzdelávanie. Poskytovanie E-learningového softvéru na podporu vzdelávania.
Spracovanie strategického dokumentu.

Termín splnenia zmluvy: 31.10.2012