Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-referencie

Referencie

Spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt "Elektronizácia služieb mesta Partizánske"

Názov a sídlo odberateľa: Mesto Partizánske, Námestie SNP č. 212/4, 958 01 Partizánske

Predmet zmluvy: Poskytovanie poradenských služieb pri príprave žiadosti o nenávratný finančný príspevok a súvisiacej dokumentácie v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP „Elektronizácia služieb miest – „eMestá““, Operačný program Informatizácia spoločnosti, kód výzvy OPIS-2013/1.2/05

čítať viac

Spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt "Elektronické služby mesta Považská Bystrica"

Názov a sídlo odberateľa: Mesto Považská Bystrica, Centrum 2/3, 017 13 Považská Bystrica

Predmet zmluvy: Poskytovanie poradenských služieb pri príprave žiadosti o nenávratný finančný príspevok a súvisiacej dokumentácie v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP „Elektronizácia služieb miest – „eMestá““, Operačný program Informatizácia spoločnosti, kód výzvy OPIS-2013/1.2/05

čítať viac

Spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt "Elektronizácia služieb mesta Banská Bystrica"

Názov a sídlo odberateľa: Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica

Predmet zmluvy: Poskytovanie poradenských služieb pri príprave žiadosti o nenávratný finančný príspevok a súvisiacej dokumentácie v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP „Elektronizácia služieb miest – „eMestá““, Operačný program Informatizácia spoločnosti, kód výzvy OPIS-2013/1.2/05

čítať viac