Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-o-firme

O firme

O firme

Spoločnosť Visions Consulting, s.r.o. sa od svojho vzniku v roku 2010 špecializuje na odborné poradenské služby v oblasti verejného obstarávania, financovania rozvojových projektov z verejných zdrojov a poskytuje služby v oblasti rozvoja ľudských zdrojov a projektového riadenia.

 

Víziou spoločnosti je poskytovanie špičkových služieb prostredníctvom kvalifikovaných a skúsených konzultantov, reflektujúcich na skutočné potreby klienta.

 

Základnými hodnotami spoločnosti Visions Consulting, s.r.o. sú:

    • spoločenská zodpovednosť,
    • trvalá udržateľnosť,
    • kvalita,
    • diskrétnosť a
    • odborná spôsobilosť.

 

Prvoradým cieľom našej spoločnosti pri realizácii konzultačných a vzdelávacích služieb je spokojnosť zákazníkov. Preto kvalitu chápeme ako systematický a komplexný súbor spoľahlivých poskytovaných služieb s ohľadom na životné prostredie. Tento prístup bol podnetom pre implementovanie integrovaného manažérskeho systému podľa noriem STN EN ISO 9001:2016 a STN EN ISO 14001:2016 od roku 2013 s aktualizovanou platnosťou certifikátov do 05.06.2020.

iso9001 iso14001