Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-aktuality

Aktuality

3. výzva na predkladanie návrhov – Kultúra / Životné prostredie / Doprava

Kód: HUSKROUA/1901

Operačný program: ENI CBC PROGRAM 2014 - 2020 HU–SK–RO-UA

Termín uzávierky: 27.02.2020 (13.02.2020 do 14:00 SEČ)

Oprávnený žiadateľ:
• akademický sektor
• MSP
• mimovládne organizácie
• samospráva
• štátna správa

Oprávnené aktivity / okruhy tém:
TC3 Propagácia miestnej kultúry a ochrana historického dedičstva
Priorita 1: Podpora miestnej kultúry a historický rozvoj spolu s funkciami turizmu

TC6 Ochrana životného prostredia, zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy
Priorita 1: Trvalo udržateľné využívanie životného prostredia v prihraničnom území - ochrana prírodných zdrojov, opatrenia na zníženie emisií skleníkových plynov a znečistenie riek

TC7 Zlepšenie dostupnosti pre regióny, rozvoj udržateľných a klimaticky odolných dopravných a komunikačných sietí a systémov
Priorita 1: Rozvoj dopravnej infraštruktúry na zlepšenie mobility osôb a tovaru

TC8 Spoločné výzvy v oblasti bezpečnosti a ochrany
Priorita 1: Podpora spoločných činností zameraných na prevenciu prírodných a človekom spôsobených katastrof, ako aj spoločné konanie v núdzových situáciách
Priorita 2: Podpora rozvoja zdravia

Prierezové témy:
a) Trvalá udržateľnosť životného prostredia
b) Demokracia a ľudské práva
c) Rodová rovnosť
d) HIV / AIDS

Oprávnené miesto realizácie:
Maďarská republika: Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén (priľahlý región s plnými právami na účasť).
Slovenská republika: Košický kraj, Prešovský kraj.
Rumunsko: Maramureş, Satu-Mare, Suceava (priľahlý región s obmedzenými právami účasti).
Ukrajina: Zakarpatska, Ivano–Frankivska, Chernivetska (priľahlý región s obmedzenými právami účasti).