Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-aktuality

Aktuality

Podpora pre samosprávne kraje na Smart riešenia a WiFi4EU

Viac informácií nájdete na webovej stránke www.reformuj.sk a WiFi4EU.


V prípade záujmu alebo otázok nás neváhajte kontaktovať!

 

Samosprávne kraje (VÚC) môžu získať finančnú podporu na implementáciu princípov Smart riešení - zavádzanie procesov, systémov, politík a systémov riadenia kvality. Súčasťou je aj vzdelávanie zamestnancov. Pre viac informácií -  www.reformuj.sk.

 

Súčasťou dopytovo-orientovanej výzvy je aj Formulár pre spracovanie koncepcie Smart regiónu. 

 

Zároveň sa očakáva zverejnenie dopytovo-orientovanej výzvy - Podpora moderných technológií pre subjekty vo verejnej správe a 3. výzvy WiFi4EU (19.09.2019, 13:00 CEST).