Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-aktuality

Aktuality

Elekronický kontratkačný systém - EKS a elektronické trhovisko

Dňa 30. októbra 2014 sme sa v Trnave zúčastnili informačného seminára "Elektronický kontraktačný systém - EKS a elektronické trhnovisko".

 

Seminár organizovalo Združenie miest a obcí Slovenska v spolupráci s EKS, bol zameraný na stručné predstavenie EKS a elektronického trhoviska.

Viac informácií nájdete na: http://www.zmos.sk/informacny-seminar-elektronicky-kontraktacny-system-eks-a-elektronicke-trhovisko-.phtml?id3=0&module acton  58615  id art=21993