Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-aktuality

Aktuality

Podpora Smart riešení pre samosprávu a štátnu správu

Viac informácií nájdete na webovej stránke: www.vicepremier.gov.sk alebo Aktuality → Aktuálne výzvy → Moderné technológie.


V prípade záujmu alebo otázok nás neváhajte kontaktovať!

čítať viac

Informačný systém pre nevidiacich a slabozrakých

14- 3- 2019 10-55-04Názov projektu: Informačný systém pre nevidiacich a slabozrakých
ITMS2014+ kód projektu: 312041P213
Typ projektu: dopytovo-orientovaný projekt

čítať viac

Zlúčenie s KRM Consulting, s.r.o.

Radi by sme Vás informovali, že dňom 1.7.2015 sa KRM Consulting, s.r.o. zlúčila so spoločnosťou Visions, s.r.o., ktorá sa zároveň stala právnym nástupcom spoločnosti KRM Consulting, s.r.o.

Veríme, že táto zmena prispeje k rozšíreniu a skvalitneniu našich služieb pre vás a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

čítať viac

Elekronický kontratkačný systém - EKS a elektronické trhovisko

Dňa 30. októbra 2014 sme sa v Trnave zúčastnili informačného seminára "Elektronický kontraktačný systém - EKS a elektronické trhnovisko".

čítať viac

Elektronické trhovisko – Podlimitné zákazky s využitím Elektronického trhoviska

Dňa 24. septembra 2014 sme sa v Bratislave zúčastnili školenia „Elektronické trhovisko (ďalej „e-trhovisko“) – Podlimitné zákazky s využitím e-trhoviska“, ktoré organizovala spoločnosť PROEKO s.r.o.

čítať viac

Najčastejšie porušenia zákona o verejnom obstarávaní identifikované v konaní o námietkach pri výkone kontroly

Aby sme získali spresňujúce informácie a prehľad o najčastejších porušeniach zákona a kontroly procesu verejného obstarávania, zúčastnili sme sa školenia „Najčastejšie porušenia zákona o verejnom obstarávaní identifikované v konaní o námietkach pri výkone kontroly“.

čítať viac

Bruselský liek na choré tendre

S očakávaním zaujímavých noviniek súvisiacich so zmenami v Smerniciach ES v oblasti verejného obstarávania sme sa zúčastnili diskusného fóra TREND Business Brunch na tému Bruselský liek na choré tendre, ktoré sa uskutočnilo v utorok 29. mája 2014 v Radisson Blu Carlton Hotel v Bratislave.

čítať viac

Úspešná certifikácia spoločnosti

Prvoradým cieľom našej spoločnosti pri realizácii konzultačných a vzdelávacích služieb je spokojnosť zákazníkov. Preto kvalitu chápeme ako systematický a komplexný súbor spoľahlivých poskytovaných služieb s ohľadom na životné prostredie. Tento prístup bol motívom pre zavedenie integrovaného manažérskeho systému podľa noriem STN EN ISO 9001:2009 a STN EN ISO 14001:2005 s platnosťou certifikátov od 6.6.2014.

čítať viac