Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-aktuality

Aktuality

Výzva na tvorbu sietí pre transfer (prenos dobrých skúseností)

Kód: URBACT III - 2017

Operačný program: URBACT III

Termín uzávierky: (10.01.2018) / uzatvorený

Oprávnený vedúci partner
Vedúcim partnerom siete pre transfer môžu byť iba mestá z 28 členských štátov EÚ a zo Švajčiarska a Nórska (partnerské štáty). V prípade sietí pre transfer je vedúcim partnerom mesto s dobrou praxou, ktorá má byť prenesená (URBACT Good Practice City). Vedúci partner zodpovedá za realizáciu projektov, finančné riadenie a koordináciu partnerstva.


Oprávnené aktivity
Pracovný plán pre 1. fázu – 2 pracovné balíky (PB):
• PB1 - riadenie a koordinácia projektu
• PB2 - vývoj projektu

Pracovný plán pre 2. fázu – 4 pracovné balíky (PB):
• PB1 - Riadenie a koordinácia projektu
• PB2 - Nadnárodné transferové aktivity
• PB3 - Vplyv na miestne spravovanie a mestské stratégie a politiky
• PB4 - Komunikácia a šírenie informácií