Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-aktuality

Aktuality

5. výzva na predkladanie návrhov

Kód: 5th Call for Proposals

Operačný program: URBAN INNOVATIVE ACTIONS / Iniciatíva mestských inovačných opatrení

Termín uzávierky: (12.12.2019, 14:00 SEČ) / uzatvorený

Oprávnený žiadateľ:
Prvá kategória: do ktorej patrí každý správny orgán miestnej administratívnej jednotky definovanej podľa stupňa urbanizácie ako veľkomesto, mesto či mestská časť s aspoň 50 000 obyvateľmi.
Druhá kategória: vymedzuje akékoľvek združenie alebo skupinu správnych orgánov miestnych administratívnych jednotiek definovaných podľa stupňa urbanizácie ako veľkomesto, mesto či mestská časť, kde je celkový počet obyvateľov aspoň 50 000.

Oprávnené aktivity / okruhy tém:
1. Kvalita ovzdušia.
2. Obehové hospodárstvo
3. Kultúra a kultúrne dedičstvo.
4. Demografická zmena.