Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-aktuality

Aktuality

Zlepšenie cezhraničnej spolupráce verejných inštitúcií a občanov

Kód: SKHU/1902

Operačný program: INTERREG V-A SK – HU

Termín uzávierky: (16.12.2019) / uzatvorený

Oprávnený žiadateľ:
• verejné orgány
• verejné inštitúcie
• neziskové alebo mimovládne organizácie

Oprávnené aktivity:
4.1 Investície do inštitucionálnych kapacít
4.2 Rozvoj nových cezhraničných služieb

Oprávnenosť miesta realizácie:
V rámci územia Slovenskej republiky ide o oblasti:
• Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Košický kraj.
V rámci územia Maďarskej republiky ide o oblasti:
• Győr-Moson-Sopron megye, Komárom-Esztergom megye, Pest megye, Budapest főváros, Nógrád megye, Heves megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Szabolcs-SzatmárBereg megye.