Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-aktuality

Aktuality

Príroda a kultúra

Kód: SKHU/1902

Operačný program: INTERREG V-A SK – HU

Termín uzávierky: (16.12.2019) / uzatvorený

Oprávnený žiadateľ:
• štátny orgán alebo inštitúcia
• VÚC, obec
• mimovládne organizácie
• malý a stredný podnik

Oprávnené aktivity:
1.1 Spoločný rozvoj kultúrneho dedičstva:
• Zachovanie a udržiavanie pamiatok kultúrneho dedičstva.
• Rozvoj doplnkovej infraštruktúry.
1.2 Spoločný rozvoj prírodného dedičstva:
• Obnova a údržba oblastí prírodného dedičstva.
• Rozvoj doplnkovej infraštruktúry.
1.3 Spoločný rozvoj turistických atrakcií:
• Spoločné zlepšenie infraštruktúry cestovného ruchu.

Oprávnenosť miesta realizácie:
Slovenská republika: Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Košický kraj
Maďarská republika: Győr-Moson-Sopron megye, Komárom-Esztergom megye, Pest megye, Budapest főváros, Nógrád megye, Heves megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Szabolcs-SzatmárBereg megye