Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-aktuality

Aktuality

Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore ISVS / ITVS

Kód: OPII-2019/7/8-DOP

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Termín uzávierky: neurčený (www.vicepremier.gov.sk)

Oprávnený žiadateľ:
• štátna správa

Oprávnené aktivity:
Aktivita P. Zabezpečenie komplexnej kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti

Oprávnené územie:
• celé územie SR