Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-aktuality

Aktuality

Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky

Kód: VV 2019

Operačný program: APVV

Termín uzávierky: (12.11.2019, 12:00 hod.) / uzatvorený

Oprávnený žiadateľ:
• slovenská právnická osoba alebo slovenská fyzická osoba - podnikateľ, ktorá má platné osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj podľa § 26a zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov a predkladá žiadosť o finančné prostriedky na riešenie projektu