Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-aktuality

Aktuality

Informačný systém pre nevidiacich a slabozrakých

14- 3- 2019 10-55-04Názov projektu: Informačný systém pre nevidiacich a slabozrakých
ITMS2014+ kód projektu: 312041P213
Typ projektu: dopytovo-orientovaný projekt

 
Názov operačného programu: Operačný program Ľudské zdroje
Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02
Prioritná os: 4 Sociálne začlenenie
Investičná priorita: 4.1 Aktívne začlenenie, a to aj s cieľom podporovať rovnaké príležitosti a aktívnu účasť a zlepšenie zamestnateľnosti
Špecifický cieľ: 4.1.2 Prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie

 

Miesto realizácie projektu: Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj; mesto Trnava, okres Trnava, Trnavský kraj

 

Časový rámec realizácie projektu: 01.01.2019 - 31.12.2020 (predĺženie projektu)
Rozpočet projektu: COV - 108 747,20 € / NFP - 97 872,48 

 

Kontaktné údaje prijímateľa: Visions Technologies, s.r.o.; Štefánikova 23; 917 01 Trnava
Kontaktná osoba: Mgr. Marek Harakaľ, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , +421 918 988 982

 

Cieľ projektu: Prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie podporou výskumu, vývoja a dostupnosti využívania pomôcok na mobilitu a zariadení vhodných pre osoby so zdravotným postihnutím.

 

Hlavná aktivita projektu: Podpora výskumu, vývoja a dostupnosti využívania nových technológií, pomôcok na mobilitu a zariadení vhodných pre osoby so zdravotným postihnutím.

 

Na základe Memoranda o spolupráci pri realizovaní Projektu uzavretého podľa § 51 zákona č. 4011964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov medzi Prijímateľom a realizátorom Projektu - Visions Technologies, s.r.o. a Mestom Trnava ako Spolupracujúceho subjektu, zo dňa 26.08.2019, sa realizuje pilotné doskúšanie/testovanie v priestoroch Mestského úradu Trnava s vybranou cieľovou skupinou v počte min. 15 osôb so zrakovým postihnutím reprezentatívnej organizácie – Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (na základe Memoranda o spolupráci uzavretého podľa § 51 zákona č. 4011964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov medzi Visions Technologies, s.r.o. a Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska, zo dňa 21.02.2018).

 

Vzhľadom na súčasný stav v súvislosti s vypuknutím nákazy COVID-19 spôsobenej koronavírusom pilotné doskúšanie/testovanie funguje v obmedzenom režime.

 

O technológii:

 

InforM8 mobilná aplikácia

Špeciálne navrhnutá aplikácia, ktorá je určená na monitorovanie dostupných vysielačov v okolí mobilného zariadenia, ktoré musí byť pripojené na internet prostredníctvom Wi-Fi alebo dátových služieb operátora. Aplikácia môže byť pre osoby so zrakovým postihnutím vynikajúcou pomôckou. V prvom rade na základe identifikácie konkrétneho vysielača ide o navigáciu užívateľa na predvolené miesto – od jedného vysielača k ďalšiemu s ďalšími inštrukciami o pohybe v budove – podľa jednotlivých kancelárií alebo životnej situácie. Podporuje Google TalkBack hlasového sprievodcu. V prípade, že sa užívateľ stratí alebo potrebuje pomôcť, môže požiadať lokálneho informátora.

 

InforM8 softvér

Zabezpečuje správu a poskytovanie informácií pre osoby so zrakovým postihnutím. InforM8 softvér je administračná aplikácia, ktorá umožňuje nastaviť riešenie podľa konkrétnych požiadaviek miesta, na ktorom bude riešenie inštalované a prevádzkované. Funguje na serveri a zabezpečuje evidenciu všetkých dostupných vysielačov (beacons), kategórie životných situácií, lokality, užívateľov a oprávnené osoby, a kancelárie.

 

InforM8 vysielač (beacon) - zariadenie

Slúži na lokalizáciu mobilného telefónu s nainštalovanou aplikáciou InforM8. Je umiestnený pri vchodoch do budovy, na chodbách, pri schodiskách, dverách a má krátky dosah, aby nedochádzalo k neželanej interferencii.

 

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať! 

InforM8 plagat VT OPLZ 190314

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
www.employment.gov.sk | www.ia.gov.sk | www.esf.gov.sk