Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-aktuality

Aktuality

Podpora Smart riešení pre samosprávu a štátnu správu

Viac informácií nájdete na webovej stránke: www.vicepremier.gov.sk alebo Aktuality → Aktuálne výzvy → Moderné technológie.


V prípade záujmu alebo otázok nás neváhajte kontaktovať!

 

Subjekty verejnej správy, štátnej správy a VÚC môžu byť viac bližšie k Smart riešeniam a získať tak nenávratnú finančnú podporu pre:

 

✅ implementáciu Smart riešení do miest a obcí
✅ ľahšiu komunikácia obyvateľov so štátom prostredníctvom chatbotov
✅ využívanie open source riešení

 

Základné informácie:

DDLs: 26.06.2020 (1. kolo), 22.08.2020 (2. kolo), v intervale 2 mesiacov (3. - n. kolo)

Výška príspevku: min.: 200.000,00 EUR / max. 1.000.000,00 EUR

Intenzita podpory: 95% - 100%

 

Súčasťou dopytovo-orientovanej výzvy je aj Formulár pre spracovanie Štúdie uskutočniteľnosti s min. obsahovými a formálnymi náležitosťami.