Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-aktuality

Aktuality

Elektronické trhovisko – Podlimitné zákazky s využitím Elektronického trhoviska

Dňa 24. septembra 2014 sme sa v Bratislave zúčastnili školenia „Elektronické trhovisko (ďalej „e-trhovisko“) – Podlimitné zákazky s využitím e-trhoviska“, ktoré organizovala spoločnosť PROEKO s.r.o.

 

Predmetom školenia bolo oboznámenie sa s Elektronickým kontraktačným systémom (ďalej „EKS“), konkrétne s postupom pri registrácii objednávateľa a dodávateľa, s opisným formulárom a postupom dodávateľa pri spracovaní ponuky. E-trhovisko je ako prvý nástroj EKS, ktorý by mal zefektívniť proces verejného obstarávania a jeho transparentnosť. Nakoľko ide o prvý subsystém EKS, predpokladáme, že sa budú realizovať ďalšie nadväzujúce školenia.