Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-aktuality

Aktuality

Najčastejšie porušenia zákona o verejnom obstarávaní identifikované v konaní o námietkach pri výkone kontroly

Aby sme získali spresňujúce informácie a prehľad o najčastejších porušeniach zákona a kontroly procesu verejného obstarávania, zúčastnili sme sa školenia „Najčastejšie porušenia zákona o verejnom obstarávaní identifikované v konaní o námietkach pri výkone kontroly“.

 

Školenie prebiehalo 18. septembra 2014 a viedli ho odborníci z Odboru konania o námietkach a Odboru kontroly z Úradu pre verejné obstarávanie v Bratislave. Predmetom školenia bol dohľad nad verejným obstarávaním – vysvetlenie postupu úradu v konaní o námietkach s najčastejšími prípadmi porušenia zákona a kontroly procesu verejného obstarávania s najčastejšími prípadmi porušenia zákona.